Psykolog

Psykolog

Psykologen erbjuder dig samtalsbehandling och stöd. Behandlingen utgår från dina behov och önskemål.

Bokning av psykolog kan ske genom annan vårdgivare i teamet eller genom direktkontakt.

Psykolog ingår även i ett rehab-team bestående av familjeläkare och sjukgymnast.

Vi erbjuder gruppbehandlingar inom bl.a. stress och sömn.

Vi erbjuder KBT-behandlingar vid ångest, oro, stress och depression (utifrån socialstyrelsens riktlinjer).

Telefonnummer: 0660-55 900

Psykolog Johnny Ulinder