Barnmorskemottagning

Barnmorske-mottagning

 

Hög tillgänglighet per telefon och e-post. Hos oss finns inga långa köer.

 

Vi kan erbjuda dig kontinuitet och en hälsovård på individnivå. Du kan vända dig hit i vid hälsovård i samband med graviditet, stöd i föräldraskapet,familjeplanering med preventivmedelsrådgivning och prevention vid sexuellt överförbara sjukdomar samt vid den gynekologiska cellprovskontrollen för att förebygga livmoderhalscancer. Folkhälsoarbete och samtal kring livsstilsfrågor är i fokus. Mödravårdscentralen följer mödrahälsovårdens riktlinjer i Västernorrland.

Alla besök hos barnmorskan är kostnadsfria (detta gäller dock inte cellprovskontroll, se pris på kallelse)

 

Vid Mödravårdscentralen arbetar:

Lena Ljungdahl, Barnmorska

Linda Glans, Barnmorska

  • Hög kontinuitet och hög kompetens. Samma barnmorska under hela graviditeten och efter förlossningen.
  • Hög tillgänglighet per telefon och e-post. Inga köer eller långa väntetider.
  • NYTT! Amningsmottagning. Välkommen till oss med små och stora frågor kring amning de första två månaderna.
  • Hälsovård i samband med graviditet och eftervård. Vi följer det medicinska basprogrammet enligt Västernorrlands länslandsting riktlinjer.
  • Stöd i föräldraskapet och föräldragrupper med förlossnings- och föräldraförberedelser.
  • Familjeplanering med preventivmedelsrådgivning.
  • Prevention och provtagning i samband med sexuellt överförbara sjukdomar.
  • Gynekologisk cellprovtagning enligt nationell nationell screening för att förebygga cervixcancer.

____________________________________________________________________________________________

Har du fött barn? Har du efter graviditet och förlossning haft en känsla av att bålstabiliteten förändrats? Eller har du besvär från bäckenbotten?

 

MammaMage är ett koncept dom innebär både rehabilitering och träning efter graviditet och förlossning. Linda är lic. MammaMage Instruktör och tar emot kvinnor med alla dess olika bakgrund som vill genomgå en screening. Vi på barnmorskemottagningen Humanresurs erbjuder kostnadsfri screening och återbesök utöver den vanliga efterkontrollen hos din barnmorska. Det första besöket tar 60 min och innehåller screening, råd och övningar att träna hemma inför ev. återbesök.

Skulle du vilja genomföra enmammamage-screening? Kontakta oss via telefon eller mail.

___________________________________________________________________________________________

Vi erbjuder  även förlossningsförberedande kurser inom Jordemors Profylax. Både Lena och Linda är utbildade profylaxinstruktörer. Dessa kurser erbjuds såväl listade patienter och patienter från andra vårdcentraler. Vid intresse, ring eller maila oss!

 

Mödravårdscentralen samverkar med BVC, övrig verksamhet på vårdcentralen, mödrahälsovårds överläkare, vårdutvecklare och kvinnoklinikens förlossningsavdelning samt specialist-mödravården.

Telefonnummer: 0660-22 26 67 (telefontid 11.00-12.00, övrig tid telefonsvarare)                        

E-post: mvc@humanresurs.se

Kom i håg att gilla oss på Instagram! @humanresurs.se Där uppdaterar vi kontot med intressanta och roliga bilder på allt från graviditet, preventivmedel till sex och samlevnad.