Barnmorskemottagning

Barnmorske-mottagning

 

Hög tillgänglighet per telefon och e-post. Hos oss finns inga långa köer.

 

Vi kan erbjuda dig kontinuitet och en hälsovård på individnivå. Du kan vända dig hit i vid hälsovård i samband med graviditet, stöd i föräldraskapet,familjeplanering med preventivmedelsrådgivning och prevention vid sexuellt överförbara sjukdomar samt vid den gynekologiska cellprovskontrollen för att förebygga livmoderhalscancer. Folkhälsoarbete och samtal kring livsstilsfrågor är i fokus. Mödravårdscentralen följer mödrahälsovårdens riktlinjer i Västernorrland.

Alla besök hos barnmorskan är kostnadsfria!

 

Vid Mödravårdscentralen arbetar:

Lena Ljungdahl, Barnmorska

Linda Glans, Barnmorska

Kerstin Östman, Barnmorska

  • Hög kontinuitet och hög kompetens. Samma barnmorska under hela graviditeten och efter förlossningen.
  • Hög tillgänglighet per telefon och e-post. Inga köer eller långa väntetider.
  • Amningsmottagning. Välkommen till oss med små och stora frågor kring amning de första två månaderna.
  • Hälsovård i samband med graviditet och eftervård. Vi följer det medicinska basprogrammet enligt Region Västernorrlands riktlinjer.
  • Stöd i föräldraskapet och föräldragrupper med förlossnings- och föräldraförberedelser.
  • Familjeplanering med preventivmedelsrådgivning.
  • Prevention och provtagning i samband med sexuellt överförbara sjukdomar.
  • Gynekologisk cellprovtagning enligt nationell nationell screening för att förebygga cervixcancer.

____________________________________________________________________________________________

Har du fött barn? Har du efter graviditet och förlossning haft en känsla av att bålstabiliteten förändrats? Eller har du besvär från bäckenbotten?

 

MammaMage är ett koncept som innebär både rehabilitering och träning efter graviditet och förlossning. Linda (barnmorska) och Sandra (fysioterapeut) är instruktörer inom MammaMage och Vi erbjuder screening och återbesök. Det första besöket tar 60 min och innehåller screening, råd och övningar att träna hemma inför återbesök som vanligtvis planeras till 30 min. Kostnaderna för besöken är 200:- och är högkostandsgrundande.

 

Skulle du vilja genomföra en

mammamage-screening?

 

Ta kontakt med oss!

Linda Glans, Barnmorska

0660 – 22 26 67

mvc@humanresurs.se

 

Sandra Kallin, fysioterapeut

0660 – 22 26 84

___________________________________________________________________________________________

Vi erbjuder  även förlossningsförberedande kurser inom Jordemors Profylax. Både Lena och Linda är utbildade profylaxinstruktörer. Dessa kurser erbjuds såväl listade patienter och patienter från andra vårdcentraler. Vid intresse, ring eller maila oss!

 

Mödravårdscentralen samverkar med BVC, övrig verksamhet på vårdcentralen, mödrahälsovårds överläkare, vårdutvecklare och kvinnoklinikens förlossningsavdelning samt specialist-mödravården.

Telefonnummer: 0660-22 26 67 (telefontid 11.00-12.00, övrig tid telefonsvarare)                        

E-post: mvc@humanresurs.se

Kom i håg att gilla oss på Instagram! @humanresurs.se Där uppdaterar vi kontot med intressanta och roliga bilder på allt från graviditet, preventivmedel till sex och samlevnad.