Kvalitet och Miljö

Kvalitet och Miljö

HumanResurs Företagshälsovård och Privat sjukvård arbetar enligt nedanstående Miljöpolicy.


Miljöpolicy

Vi på HumanResurs FH AB tar vårt miljöansvar genom att stötta våra kunder i deras arbetsmiljö- och hälsoarbete.

Vår interna kompetens, vårt interna miljöarbete och våra tjänster förmedlar kunskap och ger möjlighet till en mer hållbar och hälsosam livsstil såväl på arbetet som på fritiden, vilket i sin tur påverkar miljön på ett gynnsamt sätt.

HumanResurs FH AB vill vara ett föredöme genom att:
•Bedriva ett aktivt miljöarbete.
•Arbeta med ständiga förbättringar och förebyggande miljöåtgärder.
•Ha en miljökompetent personal.