Barnavårdscentral (BVC)

Barnavårdscentral (BVC)

Välkommen till BVC!

Vi arbetar utifrån basprogrammet för barnhälsovård i Västernorrland. Målet är att erbjuda en barnhälsovård som främjar barnet och familjens trygghet, hälsa och utveckling. Vi utgår alltid från ditt/ert barns individuella behov.

Barnhälsovården erbjuder:

  • Stöd och vägledning kring barns hälsa och föräldraskap
  • Regelbundna hälsoundersökningar
  • Vaccinationer enligt nationella riktlinjer
  • Föräldraträffar under barnets första år med syfte att stärka föräldrarollen, ge kunskap om barns hälsa och utveckling samt utbyte av erfarenheter med andra föräldrar.

Barnhälsovården är till för alla barn upp till sex år. Den är frivillig och kostnadsfri.

Vi samarbetar med kurator, barnhälsovårdspsykolog, ,logoped, dietist, barnkliniken, ögon och öronkliniken samt förskolan

Vid misstanke om att ett barn far illa har BVC personalen anmälningsplikt.

 

Hjärt- lungräddning för barn

Vi erbjuder hjärt- lungräddning för barn 0 år upp till puberteten.

Målgrupp: Alla som är intresserade.

För föräldrar som går på föräldrautbildning ingår barn HLR.

Plats: BVC HumanResurs hälsocentral.

Tid: Onsdagar kl 14.00- 15.30

Anmälan: via mail bvcathumanresurs.se och invänta sedan en kallelse. Anmälan är bindande.

Kostnad: Patientavgift 200 kr per person

Instruktör: Anette Åhlund

Vart vänder jag mig för att få råd?

Telefontid BVC, mån-tors 8.00-9.00 tel 0660-222673

Mail: bvcathumanresurs.se, ej akuta tillstånd, besvaras i mån av tid.

 

Vid BVC arbetar:

Anette Åhlund, Barnsjuksköterska

Susanne Elfving, Distriktssköterska

Owe Ljungdahl, Barnöverläkare

 

Vi arbetar utifrån basprogrammet för barnhälsovård i Västernorrland. Målet är att erbjuda en barnhälsovård som främjar barnet och familjens trygghet, hälsa och utveckling. Vi utgår alltid från ditt/ert barns individuella behov. Barnhälsovård är kostnadsfritt och vänder sig till barn mellan 0-6 år. Vid behov finns tillgång till barnhälsovårdspsykolog.

Telefonnummer: 0660-22 26 73

 

 AHkkkkkkklklklklklklklklkkklk

Vi arbetar utifrån basprogrammet för barnhälsovård i Västernorrland. Målet är att erbjuda en barnhälsovård som främjar barnet och familjens trygghet, hälsa och utveckling. Vi utgår alltid från ditt/ert barns individuella behov. Barnhälsovård är kostnadsfritt och vänder sig till barn mellan 0-6 år. Vid behov finns tillgång till barnhälsovårdspsykolog.

Telefonnummer: 0660-22 26 73