Utbildningar

Utbildningar

Arbetsmiljö​utbildningar

 • Allergiframkallande ämnen (inkl härdplaster)
 • Bullerutbildning
 • Vibrationsutbildning
 • Belastningsergonomisk utbildning
 • Arbete vid bildskärm
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Organisation och ledarskaps-utbildningar


Ledarskapsutbildningar

 • Teamarbete
 • Konflikthantering
 • Coachning

Hälso/sjukvårdsutbildningar

 • Alkohol/droger
 • Slumpvisa drogtester
 • Stress/stresshantering
 • Kost/motion
 • Första hjälpen/HLR