Tjänster

Tjänster

Här följer exempel på tjänster som HumanResurs erbjuder

Arbetsmiljö

 • Förebyggande arbete och riskanalyser
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM
 • Utredningar och tekniska mätningar
 • Medverkan vid arbetsplatsutformningar
 • Medverkan i skyddskommittéarbete
 • Belastningsergonomiska bedömningar

 

Frisk/hälsovård & förebyggande insatser

 • Nyanställningsundersökningar
 • Medicinska kontroller enligt AFS
 • Kost och motionsrådgivning
 • Friskvårdsarbete, hälsosamtal, konditionstester
 • Hälsoprofilbedömning (HPB)
 • "Må bra"-grupper
 • Individuell coachning kost/hälsa

 

Psykosocialt arbete

 • Psykosocialt samtalsstöd
 • Rådgivning/behandling
 • Stöd vid stress, konflikter och kriser
 • Sömnskola
 • Psykosocial arbetsmiljöprofil (APP)


Sjukvård och rehabilitering

 • Allmän rådgivning per telefon
 • Vård och behandling
 • Aktiv medverkan i rehabiliteringsärenden
 • Sjuk/friskanmälan tjänst
 • Privat sjukvård

 


Vaccinationer

 • Rådgivning
 • Information i grupp ute på arbetsplatsen
 • Information gällande epidemier och "nya" sjukdomar
 • Vaccinationer inför tjänsteresor
 • Vaccinationer inför privata resor

 

Övrigt 

 • Verksamhetsanalys
 • Återrapportering och statistikuppföljning
 • Icke arbetsrelaterad sjukvård
 • Hälsoekonomi