Miljöpolicy

Vår miljöpolicy

HumanResurs Företagshälsovård och Privat sjukvård arbetar enligt nedanstående Miljöpolicy.

Miljöpolicy

Vi på HumanResurs FH AB tar vårt miljöansvar genom att stötta våra kunder i deras arbetsmiljö- och hälsoarbete.

Vår interna kompetens, vårt interna miljöarbete och våra tjänster förmedlar kunskap och ger möjlighet till en mer hållbar och hälsosam livsstil såväl på arbetet som på fritiden, vilket i sin tur påverkar miljön på ett gynnsamt sätt.

HumanResurs FH AB vill vara ett föredöme genom att:

  • Bedriva ett aktivt miljöarbete.
  • Arbeta med ständiga förbättringar och förebyggande miljöåtgärder.
  • Ha en miljökompetent personal.