Kunder

Kunder

 

 

BAE SYSTEMS

En föränderlig omvärld, högt ställda krav och diger arbetsbelastning. Lägg till barn som blir sjuka, bil som går sönder och en gammal pappa som behöver hjälp. Det vi brukar kalla vardagspusslet. Vid BAE Systems i Örnsköldsvik är man väl medveten om risken att pusselbitarna plötsligt inte passar ihop. Därför jobbar man förebyggande för att medarbetarna ska vara friska, må bra och klara av sina jobb. En viktig del för att lyckas är ett samarbete och fullserviceavtal med HumanResurs.

 

 

"Alla problem som kan drabba en medarbetare påverkar också företaget. Därför är det viktigt för oss att ha en god relation med en partner som HumanResurs."

 

– Vi anställer hela människan. Alla problem som kan drabba en medarbetare påverkar också företaget. Därför är det viktigt för oss att ha en god relation med en partner som HumanResurs, säger Jonas Wikman, HR-chef vid BAE Systems, och tillägger:

 

– Vi uppmuntrar våra medarbetare att ta kontakt med HumanResurs innan det är försent. Jag tror att det är en trygghet att alltid kunna gå dit. Och jag skulle vilja hävda att det är en väldigt fin personalförmån att ha tillgång till dem. Det är också en trygghet när någon blir sjuk. Det kan vara vid psykosocialsociala problem. Då är det värdefullt att ha HumanResurs som en extern part som kan prata med både medarbetaren och ansvarig chef för att få till en bra lösning. Gröna linjen är ett exempel på förebyggande friskvårdsinsats som HumanResurs arbetat fram för BAE:s medarbetare. På frivillig basis får man genomgå hälsotester och hälsosamtal. Här ökar medarbetarnas kunskaper om det som påverkar hur vi mår, som sömn, motion, mat och livsstilsfrågor.

 

– Det skulle vara oerhört besvärligt för oss att genomföra Gröna linjen själva. Vi behöver en partner som har både kompetens och tid, menar Jonas Wikman. BAE och HumanResurs jobbar också förebyggande och systematiskt med arbetsmiljöfrågor. Inom verksamheten finns rutiner för att dagligen fånga upp risker, förebygga olyckor och följa upp.

 

– Varje kvartal har vi Arbetskommittémöten med skyddsombud och ledning. Här går vi igenom de arbetsmiljöfrågor som har kommit upp under perioden och var vi befinner oss. Innan mötena samverkar vi med HumanResurs. De har förståelse för vår verksamhet och det är jättebra att ha dem som ett neutralt bollplank i de här frågorna. På så sätt kan vi göra att arbetet blir mer förebyggande, avslutar Jonas Wikman.

 

BAE SYSTEMS är en ledande global försvarsmaterielkoncern med en omsättning på över 200 miljarder kronor. Verksamheten i Örnsköldsvik är inriktad på att utveckla, leverera och underhålla system för fordon, artilleri och marina pjäser. BAE Systems är en av Örnsköldsviks största arbetsgivare, med cirka 850 medarbetare.

 

NORDEMANS BIL

Nordemans Bil har gått från traditionellt hälsoarbete till ett aktivt och förebyggande hälso- och friskvårdsarbete. Thomas Vedin är personalchef vid Nordemans Bil och jobbar mot målet att de ska bli ett friskare och mer attraktivt företag. Vid hans sida står HumanResurs och visar vägen.

 

– Vi har ett fullserviceavtal och tack vare det kan vi planera bättre och jobba förebyggande. Här är HumanResurs väldigt aktiva och engagerade. De föreslår vad vi borde göra, samtidigt som de lyssnar på våra behov. Dessutom är de moderna, kundorienterade och kunniga. De avlastar till exempel våra ansvariga
med vissa lagstadgade arbetsmiljöfrågor. Det passar oss perfekt, säger Thomas Vedin och tillägger:

 

– Utan HumanResurs hade vi inte kommit så här långt i vårt friskvårdsarbete, men vi är samtidigt långt ifrån klara. Just nu planerar vi en föreläsning om friskvård för personalen. Det viktigaste är effekten. Att vi blir friskare, mer medvetna om vikten av en bra hälsa och att vi jobbar mer aktivt med dessa frågor.

 

 

"Det viktigaste är effekten. Att vi blir friskare, mer medvetna om vikten av en bra hälsa och att vi jobbar mer aktivt med dessa frågor."

 

På Nordemans Bil ser man vinsterna med välmående medarbetare. Varannan månad kommer en läkare och sjukgymnast från HumanResurs för att gå rond bland medarbetarna. De fångar upp om det är någon som behöver hjälp med allt från ett ont knä till stressymptom.

 

– Det känns som om det är väldigt uppskattat av medarbetarna. Det visar att vi som arbetsgivare bryr
oss. Jag tror också att det finns mycket att vinna på friskvårdsarbete. Om medarbetarna mår bra, motionerar
och äter bra, presterar de bättre på jobbet.

 

NORDEMANS BIL är ett familjeföretag med verksamheter i Örnsköldsvik och Lycksele. De är återförsäljare av Volkswagen, Audi, Skoda och Scania. I verksamheten ryms även bilverkstad, butik och biluthyrning. De omsätter cirka 450 miljoner kronor och har 140 medarbetare. Sedan 2009 har Nordemans Bil ett fullserviceavtal med HumanResurs.