Integritetspolicy

Integritetspolicy

 

HumanResurs behandlar personuppgifter om de personer som besöker och använder HumanResurs webbplatser, digitala plattformar och tjänster.

 

HumanResurs arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid all behandling av personuppgifter och att all behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Denna integritetspolicy beskriver hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas och gäller för HumanResurs FH AB, org. nr 556955-2556 samt dess dotterbolag HumanResurs HC AB org. Nr. 556315-0217.

 

Ansvar för personuppgifter

HumanResurs behandlar de personuppgifter som du delger oss enligt denna integritetspolicy och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.

 

Personuppgifter som lagras

De personuppgifter HumanResurs behandlar och samlar in om dig som användare av digitala plattformar och tjänster är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kontoinformation
 • IP-adress och information om din användning av HumanResurs webbplats
 • Uppgifter om dina inköp

 

Dessutom kan vi samla in vissa personuppgifter från externa källor, t ex kreditupplysningar och adressuppdateringar.

 

Användning av personuppgifter

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För bedrivande av sjukvård och därmed förenlig verksamhet
 • För att skicka dig SMS-aviseringar om bokad tid
 • För att kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av bokade tjänster
 • För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster
 • För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och verksamhetsinformation
 • För att hantera ditt konto genom att utföra kreditkontroller
 • För att testa och förbättra våra system som tillhandahåller våra tjänster
 • För sammanställning av statistik

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.Vi kan dock inte radera en del av dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis patientdatalag, bokföringsregler eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

 

Vid frågor om HumanResurs hantering av personuppgifter, registerutdrag eller rättning av uppgifter vänligen kontakta HumanResurs personuppgiftsansvarige genom att skicka ett brev till

HumanResurs FH AB/HumanResurs HC AB,

Box 4053, 891 04Örnsköldsvik, Sverige, eller via e-post, info@humanresurs.se

 

Tillgång till personuppgifter

De uppgifter du delger HumanResurs kan endast delas inom HumanResurs.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför HumanResurs.

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig eller vid lagstadgade krav, rättsliga utredningar och domstolsbeslut.

 

Mail av känsliga personuppgifter

Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen. Det handlar om så kallade känsliga personuppgifter som till exempel personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om hälsa och sexualliv.

Även personnummer kan räknas till personuppgifter som är särskilt integritetskänsliga.

Inga känsliga personuppgifter får skickas från HumanResurs via mail.Informationen hänvisas istället till telefon, brev eller personligt möte.

 

Har känsliga uppgifter inkommit till HumanResurs via mail, kommer detta mail raderas omedelbart efter omhändertagande.

 

Skydd av personuppgifter

HumanResurs har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

 

Cookies

En cookie (kakfil) är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet och hämtas därifrån vid senare besök på den aktuella webbplatsen. HumanResurs använder cookies för att förbättra och förenkla ditt besök. Vi använder inte cookies för att lagra personuppgifter eller för att sprida uppgifter till tredje part.

 

Länkar

Webbplatsen www.humanresurs.se kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte har kontroll över. Vi ansvarar inte för sekretesskyddet eller innehållet på dessa webbplatser utan vi tillhandahåller dessa länkar för att göra det enklare för våra besökare att hitta mer information om specifika ämnen.

 

Kontakt

Företagshälsan

Platschef

Namn: Maria Eriksén

Adress: Box 4053, 891 04 Örnsköldsvik

Telefon: 0660 – 29 98 33

E-post: maria.eriksen@humanresurs.se

 

Hälsocentralen

Verksamhetschef

Namn: Maria Morian

Adress: Box 4053, 891 04 Örnsköldsvik

Telefon: 0660 – 22 26 71

E-post: maria.morian@humanresurs.se