Hälsocentral och företagshälsa

Hälsocentral
för privatpersoner

Kvalificerad vård med omtanke och hög service. Hälsocentralen drivs på uppdrag av Landstinget Västernorrland.

Du hittar oss på Älgvägen 17!

Företagshälsa
för företag och vård i privat regi

För friskare medarbetare som mår bra på jobbet. Vi hjälper dig att sänka sjukfrånvaron med förebyggande åtgärder och kvalificerad sjukvård.

Du hittar oss på Björnavägen 48!